Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

wait - Słownik angielsko-polski PARKwait - n 1. (act or time of ~ing) czekanie. 2. (ambush) zasadzka.vt 1. (~ for; await) oczekiwać na; czekać na. 2. (defer) czekać na:don't ~ with dinner for me nie czekajcie na mnie z obiadem.vi 1. (refrain from movement or action) zaczekać, poczekać; I could hardly ~nie mogłem się doczekać; I ~ed for the rain to stop czekałem aż przestanie padać; ~ing-list lista oczekujących: I'll put you on the ~ing-list wpiszę Pana na listę rezerwową; (at the doctor's; on the station): ~ing-room poczekalnia;'Repairs while you ~' "naprawy na poczekaniu". 2. (act as servant): to ~ on tables/at table obsługiwać (stolik); who is ~ing at this table? kto obsługuje ten stolik? 3. ~ up czekać na kogoś przed położeniem się spać; she ~ed up for him nie kładła się spać, czekała na niego.
wait - Słownik angielsko-polski EXETERwait - (for/on) [weɪt] (za/po)czekać (na), oczekiwać, obsługiwać (kogoś); czekanie, oczekiwanie, przerwa; ~ a second/minute poczekaj chwilę; ~ on sb hand and foot być na usługi; ~ about/around czekać bezczynnie; ~ behind zostawać, zaczekać; ~ in czekać w domu (na kogoś/coś), oczekiwać; ~ on obsługiwać, czekać, oczekiwać (na coś); ~ up oczekiwać z udaniem się na spoczynek, czekać na czyjąś wizytę
wait - Uniwersalny słownik angielsko-polskiwait - [weɪt] vi czekać ( for sb na kogoś); usługiwać ( on (upon) sb komuś); to lie in wait czyhać ( for sb na kogoś); to wait up (for sb) czekać (na kogoś) do późna; to keep sb waiting kazać na siebie czekać; to wait sth out przeczekać coś | vt: to wait tables podawać do stołu | int: wait a minute chwileczkę, jedną chwilkę | n czekanie; oczekiwanie; pl the waits kolędnicy
wait - ECTACO słownik angielsko-polskiWAIT - CZEKAĆ NA KOGOŚ, COŚ
WAIT - POCZEKAĆ
WAIT - USŁUGIWAĆ
WAIT - CZATOWAĆ
WAIT - CZEKANIE
WAIT - ODCZEKANIE
WAIT - CZATA
WAIT - DOCZEKAĆ
wait - Słownik internautówwait - czekać
wait - Wojskowy słownik angielsko-polskiwait - [we2t] vi czekać ( for sb na kogoś); usługiwać ( on, upon sb komuś); czyhać ( for sb na kogoś); ~ out! kom. czekaj!; s czekanie; zasadzka
wait - Otwarty słownik angielsko-polskiwait - aktywować
wait - czat
wait - czekać
wait - oczekiwać
wait - oczekiwanie
wait - podać
wait - zaczekać
wait - Wordnet Dictionarywait - the act of waiting (remaining inactive in one place while expecting something), time during which some action is awaited, look forward to the probable occurrence of, wait on tables, stay in one place and anticipate or expect something, wait before acting
wait - Webster's Dictionary of EnglishWait - (v. i.) To watch; to observe; to take notice., (v. i.) To stay or rest in expectation; to stop or remain stationary till the arrival of some person or event; to rest in patience; to stay; not to depart., (v. t.) To stay for; to rest or remain stationary in expectation of; to await; as, to wait orders., (v. t.) To attend as a consequence; to follow upon; to accompany; to await., (v. t.) To attend on; to accompany; especially, to attend with ceremony or respect., (v. t.) To cause to wait; to defer; to postpone; -- said of a meal; as, to wait dinner., (v. i.) The act of waiting; a delay; a halt., (v. i.) Ambush., (v. i.) One who watches; a watchman., (v. i.) Hautboys, or oboes, played by town musicians; not used in the singular., (v. i.) Musicians who sing or play at night or in the early morning, especially at Christmas time; serenaders; musical watchmen.