Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

uruchomić - ECTACO słownik polsko-angielskiURUCHOMIĆ - ACTIVIZE
URUCHOMIĆ - LAUNCH
URUCHOMIĆ - START
URUCHOMIĆ - MOTION: SET IN MOTION
URUCHOMIĆ - INITIATE
URUCHOMIĆ - IMPEL
URUCHOMIĆ - TURN ON
URUCHOMIĆ - ACTIVATE
uruchomić - Wojskowy słownik polsko-angielskiuruchomić - perf put in motion, set going, start; (wpra-wiać w ruch) activate, actuate; ~ silnik start the engine
uruchomić - ECTACO słownik polsko-niemieckiURUCHOMIĆ - MOBIL MACHEN
URUCHOMIĆ - BETÄTIGEN
uruchomić - Słownik uniwersalny polsko-francuskiuruchomić - vperf mettre en marche; ~ samochód faire démarrer une voiture
uruchomić - ECTACO słownik polsko-francuskiURUCHOMIĆ NA NOWO - RELANCER
URUCHOMIĆ KAPITAŁY - MOBILISER
URUCHOMIĆ - DÉCLENCHER
URUCHOMIĆ - MARCHE: METTRE EN MARCHE
uruchomić - Słownik uniwersalny polsko-włoskiuruchomić - v perf mettere in moto, avviare;~ samochód mettere in moto la macchina
uruchomić - Słownik uniwersalny polsko-hiszpańskiuruchomić - perf vt poner en marcha; ~ samochód [silnik] poner en marcha [arrancar] el coche [el motor]
uruchomić - Duży słownik polsko-rosyjskiuruchomić - -ę, -sz, -ą сов. 1. (wprаwić w ruсh) запустить что; ~ silnik запустить двигатель 2. (rоzpосząć dziаłаlnоść) открыть что; ~ sklеp открыть магазин 3. (zоrgаnizоwаć) наладить что; ~ prоdukсję наладить производство
uruchomić - Słownik polsko-rosyjskiuruchomić - пустить в жод, привести в движение
uruchomić - Polski słownik synonimówuruchomić - wprowadzić w życie, zrealizować
uruchomić - pobudzić, poruszyć
ponownie uruchomić - wznowić
uruchomić - Otwarty słownik polsko-angielskiuruchomić - execute
uruchomić - Otwarty słownik polsko-rosyjskiuruchomić - Запустить
uruchomić - Otwarty słownik polsko-francuskiuruchomić - mettre
uruchomić - mobiliser
uruchomić - actionner