Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

ticker - Słownik angielsko-polski PARKticker - n 1. (US, colloq, teleprinter) dalekopis, pasek ciągłych notowań giełdowych na ekranie komutera/TV. 2. (watch)zegarek.3. (colloq, heart) serce.~ cpd~ tape n taśma papierowa, na której telegraf taśmowy albo dalekopis drukuje bieżące informacje; a ~ parade pochód z serpentynami.
ticker - Słownik angielsko-polski EXETERticker - [`tɪkə(r)] (pot.) tykadło, serce
ticker - Nowoczesny slownik języka angielskiegoticker - serce, zegarek
ticker - ECTACO słownik angielsko-polskiTICKER - SERCE [SL.]
ticker - Słownik slangu Zbigniewa Parzychaticker - zegarek, "cebula"
ticker - serce (dosł.)
ticker - Otwarty słownik angielsko-polskiticker - Pompa
ticker - telegraf
ticker - wychwyt
ticker - zegarek
ticker - Wordnet Dictionaryticker - character printer that automatically prints stock quotations on tickertape, a small portable timepiece, the hollow muscular organ located behind the sternum and between the lungs
ticker - Webster's Dictionary of EnglishTicker - (n.) One who, or that which, ticks, or produces a ticking sound, as a watch or clock, a telegraphic sounder, etc., (n.) A telegraphic receiving instrument that automatically prints off stock quotations (stock ticker) and other news on a paper ribbon or ""tape.