Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

somewhere - Słownik angielsko-polski PARKsomewhere - `sa:mwe7(r) adv 1.(US also someplace)gdzieś; ~ else gdzieś indziej; I am going ~ tomorrow idę gdzieś jutro. 2. (approxi-mately)mniej więcej; it is ~ about 6 o'clock jest mniej więcej koło szóstej.
somewhere - Słownik angielsko-polski EXETERsomewhere - [`sʌmweə(r)] gdzieś, w pobliżu, około
somewhere - Uniwersalny słownik angielsko-polskisomewhere - ['sʎmweəɸ, am. 'sʎmwer] adv gdzieś; somewhere else gdzie(ś) indziej
somewhere - ECTACO słownik angielsko-polskiSOMEWHERE - GDZIEŚ
SOMEWHERE - OKOŁO
somewhere - Słownik internautówsomewhere - gdzieś
somewhere - Wojskowy słownik angielsko-polskisomewhere - ["s0mwe@*] adv gdzieś; ~ else gdzieś indziej
somewhere - Otwarty słownik angielsko-polskisomewhere - gdzieś
somewhere - dokądś
somewhere - Wordnet Dictionarysomewhere - an indefinite or unknown location, in or at or to some place
somewhere - Webster's Dictionary of EnglishSomewhere - (adv.) In some place unknown or not specified; in one place or another.