Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

rush - Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskirush - n 1. pęd, pośpiech 2. duży popyt 3. godziny szczytu rush job pilna pracarush order pilne zamówienie the morning rush poranne godziny szczytuvt 1. rzucać się, pędzić 2. naglić, popędzać, spieszyć się to rush into commitment zobowiązać się bez zastanowienia to rush into a decision podejmować pospiesznie decyzję to rush into expenses narażać się na wydatkito rush to a conclusion pochopnie podejmować decyzję to rush to explain pospieszyć z wyjaśnieniem
rush - Słownik angielsko-polski PARKrush - ra:4 n U (bot) sitowie.
rush - ra:4 n U 1.(precipitate movement) napływy. 2. (bustle) pośpiech: what is the ~? po co ten pośpiech. 3. (increase in activity, buying etc.) pęd; the gold ~ gorączka złota; in the ~ hour w godzinach szczytu. v vt 1. (speed, hurry) popędzać; I must ~ offa letter muszę ponaglić wysłanie listu. 2. (charge) szturmować. v vi gonić: he is always ~ing about ona zawsze wszędzie goni; she ~ed after me pobiegła za mną; the train ~ed by pociąg przemknął obok; the blood ~ed to her face krew napłynęła jej do twarzy; don't ~ to conclusions nie wyciągaj zbyt pochopnych wniosków;
rush - Nowoczesny slownik języka angielskiegorush - spieszyć się, pędzić, gonić , popędzać, ponaglać, wartko płynąć, rekrutować, pilnie przesłać, wdzierać się, robić coś bez namysłu, zdobywać szturmem; pośpiech, pęd, gonitwa, uganianie się, nagły przypływ (np. uczuć), rekrutacja, podmuch; ~ about krzątać się; be ~ed być bardzo zajętym; ~ in zaplątać się w coś; a ~ of adrenaline przypływ adrenaliny; tears ~ed to her eyes łzy napłynęły jej do oczu
rush - Wojskowy słownik angielsko-polskirush - [r0^] vi pędzić; mknąć; rzucić się; vt popędzać; to ~ a position uderzać na pozycję; s pęd, napływ, tłok; gold ~ gorączka złota; ~ hours godziny szczytu ( w komunikacji miejskiej); to be in a ~ bardzo się spieszyć
rush - Słownik slangu Zbigniewa Parzycharush - zadowolenie, satysfakcja
rush - umówić się z kimś na randkę
rush - Angielsko-polski słownik religijnyrush - bot.bibl. sitowie
rush - Wordnet Dictionaryrush - the act of moving hurriedly and in a careless manner, (football) an attempt to advance the ball by running into the line, a sudden burst of activity, a sudden forceful flow, the swift release of a store of affective force, grasslike plants growing in wet places and having cylindrical often hollow stems, urge to an unnatural speed, act or move at high speed, attack suddenly, of bodily processes such as fever, illness, etc., step on it, cause to move fast or to rush or race, run with the ball, in football, done under pressure, not accepting reservations
Rush - physician and Revolutionary American leader
rush - Webster's Dictionary of EnglishRush - (n.) A name given to many aquatic or marsh-growing endogenous plants with soft, slender stems, as the species of Juncus and Scirpus., (n.) The merest trifle; a straw., (v. i.) To move forward with impetuosity, violence, and tumultuous rapidity or haste; as, armies rush to battle; waters rush down a precipice., (v. i.) To enter into something with undue haste and eagerness, or without due deliberation and preparation; as, to rush business or speculation., (v. t.) To push or urge forward with impetuosity or violence; to hurry forward., (v. t.) To recite (a lesson) or pass (an examination) without an error., (n.) A moving forward with rapidity and force or eagerness; a violent motion or course; as, a rush of troops; a rush of winds; a rush of water., (n.) Great activity with pressure; as, a rush of business., (n.) A perfect recitation., (n.) A rusher; as, the center rush, whose place is in the center of the rush line; the end rush., (n.) The act of running with the ball.
rush - Easton's 1897 Bible DictionaryRush - the papyrus (Job 8:11). (See {BULrush}.) The expression "branch and rush" in Isa. 9:14; 19:15 means "utterly."
rush - FOLDOC Słownik terminów komputerowychRUSH - 1. An interactive dialect of PL/I, related to CPS, dated about 1966. The name is the abbreviation of "Remote Use of Shared Hardware". ["Introduction to rush", Allen-Babcock Computing 1969. Sammet 1969, p.309.] 2. A high-level language that closely resembles Tcl but aimed to provide substantially faster execution. See {An Introduction to the rush Language (ftp://ginsberg.cs.berkeley.edu/pub/papers/asah/rush-tcl94.ps.gz)} by Adam Sah, Jon Blow, and Brian Dennis (1994). (1996-12-17)
rush - Słownik internautówrush - pędzić, śpieszyć się, ruszać (w kierunku czegoś)
rush - Otwarty słownik francusko-polskirush - zryw
rush - sprint