Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

lying - Słownik angielsko-polski PARKlying - n U (telling things that are untrue)kłamstwo.adj kłamliwy.
lying - Słownik angielsko-polski EXETERlying - [`laɪɪN] kłamstwo; kłamliwy
lying - Uniwersalny słownik angielsko-polskilying - ['lɑɪɪŋ] adj kłamliwy; zob. lie2
lying - ECTACO słownik angielsko-polskiLYING - KŁAMLIWY
LYING - LEŻENIE
LYING - POSŁANIE
LYING - KŁAMSTWO
LYING - ŁGARSTWO
LYING - ŁGARSKI
LYING - LEŻĄCY
lying - Angielsko-polski słownik religijnylying - 1. kłamanie; okłamywanie; 2. leżenie; adj. 1. kłamliwy; 2. leżący
lying - Wordnet Dictionarylying - the deliberate act of deviating from the truth, given to lying
lying - Webster's Dictionary of EnglishLying - (p. pr. & vb. n.) of Lie, (p. pr. & vb. n.) of Lie, (p. pr. & vb. n.) of Lie, to tell a falsehood., (p. pr. & vb. n.) of Lie, to be supported horizontally.