Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

inwentaryzacja - Słownik polsko-angielski PARKinwentaryzacja - n fem C stocktaking; cataloguing.
inwentaryzacja - Słownik polsko-angielski EXETERinwentaryzacja - stocktaking
inwentaryzacja - ECTACO słownik polsko-angielskiINWENTARYZACJA - STOCK-TAKING
inwentaryzacja - Wojskowy słownik polsko-angielskiinwentaryzacja - f inventory, stock-taking
inwentaryzacja - Polsko-angielski słownik religijnyinwentaryzacja - stock-taking; listing
inwentaryzacja majątku - property inventory
inwentaryzacja - Polsko-angielski słownik ochrony środowiskainwentaryzacja - inventory
inwentaryzacja - Otwarty słownik polsko-angielskiinwentaryzacja - stocktaking
inwentaryzacja - cataloguing
inwentaryzacja - Otwarty słownik polsko-niemieckiinwentaryzacja - Inventaraufnahme
Inwentaryzacja - Bestandsaufnahme
Inwentaryzacja - Inventarisierung
inwentaryzacja - Otwarty słownik polsko-rosyjskiinwentaryzacja - Инвентаризация
inwentaryzacja - Otwarty słownik polsko-francuskiinwentaryzacja - inventaire
inwentaryzacja - ECTACO słownik polsko-niemieckiINWENTARYZACJA - BESTANDSAUFNAHME
inwentaryzacja - ECTACO słownik polsko-francuskiINWENTARYZACJA - INVENTAIRE
inwentaryzacja - Duży słownik polsko-rosyjskiinwentaryzacja - -i ж инвентаризация, учёт
inwentaryzacja - Słownik polsko-rosyjskiinwentaryzacja - инвентаризасия