Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

intermittent - Słownik angielsko-polski PARKintermittent - adj przerywany, sporadyczny.
intermittent - Uniwersalny słownik angielsko-polskiintermittent - [ǀɪntəɸ'mɪtnt] adj przerywany, sporadyczny; od czasu do czasu
intermittent - Wojskowy słownik angielsko-polskiintermittent - ['2nt@"m2t@nt] adj przerywany, niemiarowy
intermittent - Otwarty słownik angielsko-polskiintermittent - sporadyczny
intermittent - niemiarowy
intermittent - przerywany
intermittent - nieciągły
intermittent - Otwarty słownik francusko-polskiintermittent - przerywany
intermittent - Wordnet Dictionaryintermittent - stopping and starting at irregular intervals, stopping and starting at regular intervals
intermittent - Webster's Dictionary of EnglishIntermittent - (a.) Coming and going at intervals; alternating; recurrent; periodic; as, an intermittent fever., (n.) An intermittent fever or disease.