Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

humble - Słownik angielsko-polski PARKhumble - ha:mbl adj 1. (lacking-self-importancel) pokorny; uniony; skromny; in my ~ opinion moim skromnym zdaniem; your ~ servant twój sługa uniżony. 2. (lowly) niski; skromny; of ~ birth skromnego pochodzenia.vt poniżać; uczyć pokory.
humble - Słownik angielsko-polski EXETERhumble - [`hʌmbl] poniżać, upokarzać, deklasować; skromny, pokorny, niewielki, niskourodzony, uniżony; my ~ opinion moje skromne zdanie; eat ~ pie przyznać się do popełnienia błędu
humble - Uniwersalny słownik angielsko-polskihumble - ['hʎmbl] adj pokorny; skromny; hist. niskiego stanu | vt upokarzać, poniżać
humble - ECTACO słownik angielsko-polskiHUMBLE - CZUŁY [BOT.]
HUMBLE - NIEPOKAŹNY
HUMBLE - PONIŻYĆ
HUMBLE - UPOKARZAĆ
HUMBLE - SKROMNY
HUMBLE - POKORNY
HUMBLE - POTULNY
HUMBLE - NISKI
OPINION: IN MY HUMBLE OPINION - ZDANIE: MOIM SKROMNYM ZDANIEM
EAT HUMBLE PIE - PRZEPRASZAĆ
YOUR HUMBLE SERVANT - PAŃSKI UNIŻONY SŁUGA
humble - Wojskowy słownik angielsko-polskihumble - ["h0mbl] adj pokorny; skromny; niskiego stanu; vt upokarzać, poniżać
humble - Nowy angielsko-polski słownik idiomów i zwrotóweat humble pie pot. - z pokorą przyznawać, że nie miało się racji; być pokornym
humble - Angielsko-polski słownik religijnyservant, humble - sługa pokorny
handmaid, humble - służebnica pokorna
soul, humble - dusza pokorna
humble - adj. pokorny
humble in spirit - adj. pokornego serca
greeting, humble - pozdrowienie pokorne
prayer, humble - modlitwa pokorna
reply, humble - odpowiedź pokorna
trust, humble - ufność pokorna
submission, humble - oddanie się pokorne, uległość pokorna
asking, humble - proszenie pokorne, pokorna prośba
man, humble - człowiek pokorny
humble - Wordnet Dictionaryhumble - cause to fee shame, cause to be unpretentious, of low birth or station (`base' is archaic in this sense), marked by meekness or modesty, used of unskilled work (especially domestic work), low or inferior in station or quality
humble plant - prostrate or semi-erect subshrub of tropical America, and Australia
humble - Webster's Dictionary of EnglishHumble - (superl.) Near the ground; not high or lofty; not pretentious or magnificent; unpretending; unassuming; as, a humble cottage., (superl.) Thinking lowly of one's self; claiming little for one's self; not proud, arrogant, or assuming; thinking one's self ill-deserving or unworthy, when judged by the demands of God; lowly; waek; modest., (a.) Hornless. See Hummel., (v. t.) To bring low; to reduce the power, independence, or exaltation of; to lower; to abase; to humilate., (v. t.) To make humble or lowly in mind; to abase the pride or arrogance of; to reduce the self-sufficiently of; to make meek and submissive; -- often used rexlexively.
humble - Słownik uniwersalny francusko-polskihumble - [bl] adj pokorny, nieśmiały, skromny
humble - ECTACO słownik francusko-polskiHUMBLE - BIEDNY
HUMBLE - UNIŻONY
HUMBLE - NISKI
HUMBLE - POKORNY
HUMBLE - SKROMNY
humble - Słownik internautówhumble address - petycja do monarchy brytyjskiego
humble - pokorny
humble - Otwarty słownik angielsko-polskihumble - upokarzać
humble - uniżony
humble - korny
humble - skromny
humble - pokorny
humble - Otwarty słownik francusko-polskihumble - uniżony
humble - skromny
humble - pokorny
humble - niepokaźny
humble - korny