Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

exclusive - Słownik angielsko-polski PARKexclusive - adj 1. (sole)wyłączny.2. (not counting):~ of wyłączając. 3. (reserved, restricted)zastrzeżony; an ~ interview wywiad z wyłącznością; ekskluzywny, luksusowy: an ~ club ekskluzywny klub.
exclusive - Słownik angielsko-polski EXETERexclusive - [ɪks`klu:sɪv] z wyłączeniem, wyłączając; ekskluzywny, wyłączny, jedyny, nieuwzględniający, nieobejmujący, wykluczający; mutually ~ wzajemnie się wykluczający
exclusive - Uniwersalny słownik angielsko-polskiexclusive - [ɪk'sklusɪv] adj wyłączny; ekskluzywny; wyborowy, luksusowy; exclusive of wyłączając; exclusive rights wyłączne prawa
exclusive - ECTACO słownik angielsko-polskiEXCLUSIVE - WYŁĄCZNY
EXCLUSIVE - ELITARNY
EXCLUSIVE - EKSKLUZYWNY
EXCLUSIVE - WYBOROWY
EXCLUSIVE - ZASTRZEŻONY
exclusive - Słownik internautówexclusive - wyłączny
exclusive - Słownik angielsko-polski mLinguaexclusive distribution - dystrybucja wyłączna
exclusive competence - kompetencje wyłączne
exclusive - Wojskowy słownik angielsko-polskiexclusive - [2k"skl9s2v] adj wyłączny; ekskluzywny; am. wyborowy; ~ of wyłączając
exclusive - Angielsko-polski słownik religijnyexclusive - adj. elitarny; wykluczający się
exclusive - Otwarty słownik angielsko-polskiexclusive - wyłączny
exclusive - ekskluzywny
exclusive - pierwszorzędny
exclusive - Słownik audio-video Montevideoexclusive - wyłączny, jedyny, zastrzeżony, ekskluzywny; wyłączywszy; nie wliczając; bez; mający wyłączność [np. emisji, publikacji]
exclusive - Wordnet Dictionaryexclusive - a news report that is reported first by one news organization, not divided among or brought to bear on more than one object or objective, excluding much or all, not divided or shared with others
exclusive - Webster's Dictionary of EnglishExclusive - (a.) Having the power of preventing entrance; debarring from participation or enjoyment; possessed and enjoyed to the exclusion of others; as, exclusive bars; exclusive privilege; exclusive circles of society., (a.) Not taking into the account; excluding from consideration; -- opposed to inclusive; as, five thousand troops, exclusive of artillery., (n.) One of a coterie who exclude others; one who from real of affected fastidiousness limits his acquaintance to a select few.