Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

embedded - Słownik angielsko-polski EXETERembedded - [ɪm`bedɪd] umieszczony, osadzony, zamocowany, zakorzeniony
embedded - Uniwersalny słownik angielsko-polskiembedded - [ɪm'bedɪd] adj osadzony, wkopany, wbity; zakorzeniony; komp. wbudowany
embedded - Otwarty słownik angielsko-polskiembedded - zakorzeniony
embedded - wszczepiony
embedded - zawarty
embedded - zanurzony
embedded - osadzony
embedded - wbudowany
embedded - uwięzły
embedded - Wordnet Dictionaryembedded - inserted as an integral part of a surrounding whole, enclosed firmly in a surrounding mass
embedded - Webster's Dictionary of EnglishEmbedded - (imp. & p. p.) of Embed