Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

cancel - Słownik angielsko-polski PARKcancel - n U (cancelling) odwołanie, skasowanie, zniesienie, unieważnienie, anulowanie; (on postage stamps) ostemplowanie znaczka pocztowego.vt 1. (cross out) skreślać, kasować, wykreślać; (tram tickets etc.) kasować bilet. 2. (countermand) odwoływać/kasować.3. (nullify) unieważniać, anulować.vi (maths):these items ~ out te rzeczy wzajemnie się redukują.
cancel - Słownik angielsko-polski EXETERcancel - [`kænsəl] unieważniać, znosić, odwoływać, kasować, anulować; ~ out wykluczać (jedną z dwóch możliwości)
cancel - Uniwersalny słownik angielsko-polskicancel - ['kænsl] vt kasować, unieważniać, skreślać; odwoływać; stemplować ( znaczki); mat. to cancel out skracać ( ułamek); to cancel an indicator (a flasher) wyłączyć kierunkowskaz; to cancel a contract anulować kontrakt; to cancel a debt umorzyć dług
cancel - ECTACO słownik angielsko-polskiCANCEL - WYMAWIAĆ
CANCEL - ODWOŁAĆ
CANCEL - ZANULOWAĆ
CANCEL - ANULOWAĆ
CANCEL - STEMPLOWAĆ (ZNACZKI)
CANCEL - ROZWIĄZAĆ
CANCEL - KASOWAĆ
CANCEL - UNIEWAŻNIĆ
CANCEL - SKREŚLAĆ
CANCEL - WYKREŚLIĆ
cancel - Słownik internautówcancel - odwoływać, anulować, unieważniać, cofać, zaniechać
cancel - Słownik terminologii prawniczej polsko-angielskicancel - odwołać, anulować, unieważnić, wykreślić, kasowaćto cancel an appointment: odwołać umówione spotkanie to cancel a cheque: unieważnić czek to cancel a contract: anulować kontrakt to cancel costs: znieść koszty to cancel a debt: anulować dług to cancel a judg(e)ment: unieważnić wyrok to cancel an order: anulować zamówienie to cancel a power of attorney: odwołać pełnomocnictwo to cancel a vote: unieważnić głos
cancel - Wojskowy słownik angielsko-polskicancel - ["k4nsl] vt kasować, unieważniać; odwoływać
cancel - Otwarty słownik angielsko-polskicancel - unieważnić
cancel - zniesienie
cancel - skasowanie
cancel - skreślić
cancel - znosić
cancel - odwoływać
cancel - skasować
cancel - anulować
cancel - kasować
cancel - Słownik audio-video Montevideocancel - anulować, unieważniać, cofnąć, odwołać, kasować
cancel - anulować, uznawać za niebyłe
cancel - Wordnet Dictionarycancel - a notation cancelling a previous sharp or flat, of cheques or tickets, remove or make invisible, declare null and void, postpone indefinitely or annul something that was scheduled, make up for
cancel - Webster's Dictionary of EnglishCancel - (v. i.) To inclose or surround, as with a railing, or with latticework., (v. i.) To shut out, as with a railing or with latticework; to exclude., (v. i.) To cross and deface, as the lines of a writing, or as a word or figure; to mark out by a cross line; to blot out or obliterate., (v. i.) To annul or destroy; to revoke or recall., (v. i.) To suppress or omit; to strike out, as matter in type., (v. i.) An inclosure; a boundary; a limit., (v. i.) The suppression or striking out of matter in type, or of a printed page or pages., (v. i.) The part thus suppressed.
cancel - FOLDOC Słownik terminów komputerowychCancel - (CAN, Control-X) ASCII character 24. (1996-06-28)