Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

bing - Wordnet DictionaryBing Crosby - United States singer and film actor (1904-1977)
bing cherry - dark red or blackish sweet cherry
bing - Webster's Dictionary of EnglishBing - (n.) A heap or pile; as, a bing of wood.
bing - Słownik internautówbing - prison; więzienie He spent five years in the bing. On spędził pięć lat w eięzieniu.