Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

away - Słownik angielsko-polski PARKaway - adv 1. (oddalony) stąd; daleko od; o; the forest is only 50 metres ~ from our villa las jest tylko o 50 metrów od naszej willi; his father lives two hour ~ by bus jego ojciec mieszka o dwie godziny drogi autobusem. 2. (not present or near):he is ~ nie ma go (wyjechał); he was ~ on leave był na zwolnieniu; how long have you been ~? jak długo cię nie było?. 3. (fig, of time or degree):far and ~ the best ewidentnie najlepszy. 4. (expr continuance) trwale, zawzięcie:she works ~ on pracuje poza domem. 5. right/straight ~ zaraz, od razu. 6. ~ with him! precz z nim!; ~ with you! odejdź! idź sobie!
away - Słownik angielsko-polski EXETERaway - [ə`weɪ] w oddali, z dala, ciągle (o powtarzających się czynnościach); be working ~ ciągle pracować; far ~ daleko; far and ~ o wiele, znacznie, zdecydowanie; out and ~ bez porównania; right/straight ~ natychmiast; to go ~ odejść; to be ~ być poza (domem); two kilometers ~ w odległości dwóch kilometrów; two weeks ~ za dwa tygodnie
away - Uniwersalny słownik angielsko-polskiaway - [ə'weɪ] adv z dala, na uboczu, daleko; poza ( domem); am. right away natychmiast; far and away o wiele, znacznie; to make (do) away pozbyć się ( with sth czegoś); two miles away o dwie mile ( stąd); away with it! precz z tym!
away - ECTACO słownik angielsko-polskiAWAY - POZA (DOMEM)
AWAY - OZNACZA ODDALENIE
AWAY - OD
AWAY - STĄD
AWAY - PRECZ
AWAY - DAL: Z DALA
AWAY - UBOCZE: NA UBOCZU
AWAY - NIEOBECNY
away - Słownik internautówaway - daleko, z dala, odległy; wyjazdowy
away - Wojskowy słownik angielsko-polskiaway - [7"we2] adv z dala, na u-boczu; poza ( domem); right ~ am. natychmiast; far and ~ o wiele, znacznie; to make with ~ uciekać z czymś; ~ with it! precz z tym!
away - Słownik slangu Zbigniewa Parzychaaway - w więzieniu, w pierdlu, w ciupie
away - Wordnet Dictionaryaway - (of a baseball pitch) on the far side of home plate from the batter, distant in either space or time, away from home or business, (sport) used of an opponent's ground, not present, from a particular thing or place or position, from one's possession, in reserve, out of the way (especially away from one's thoughts), out of existence, indicating continuing action, in a different direction, in or into a proper place (especially for storage or safekeeping), at a distance in space or time, so as to be removed or gotten rid of, freely or at will
away - Webster's Dictionary of EnglishAway - (adv.) From a place; hence., (adv.) Absent; gone; at a distance; as, the master is away from home., (adv.) Aside; off; in another direction., (adv.) From a state or condition of being; out of existence., (adv.) By ellipsis of the verb, equivalent to an imperative: Go or come away; begone; take away., (adv.) On; in continuance; without intermission or delay; as, sing away.