Slownik News Waluty Auto Kontakt Piosenki

Tłumacz/Translate:

(ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż)

alas - Słownik angielsko-polski PARKalas - int niestety!
alas - Nowoczesny slownik języka angielskiegoalas - niestety
alas - Uniwersalny słownik angielsko-polskialas - [ə'læs] int niestety
alas - Wojskowy słownik angielsko-polskialas - [@"l4s] int niestety!
alas - Wordnet Dictionaryalas - by bad luck
alas - Webster's Dictionary of EnglishAlas - (interj.) An exclamation expressive of sorrow, pity, or apprehension of evil; -- in old writers, sometimes followed by day or white; alas the day, like alack a day, or alas the white.
alas - Słownik internautówalas - niestety
alas - Otwarty słownik angielsko-polskialas - niestety